вторник, 22 април 2008 г.

Снимки на Френската


двойна дъга над Френската (BTV)

Тези снимки на Френската са безсрамно взети на заем от разни сайтове, повечето от които са цитирани във "връзки". Наказателният състав е не с комерсиална цел, а за чест и слава на училището ни. Ако все пак някой страда от факта, може да пише да ги махнем, или да ни съди в Страсбург:
Cour Europeenne des Droits de l' Hommе

F-67075 Strasbourg Cedex

Mr.Е.Boev

Няма коментари: